Marina Subirats

Marina Subirats i Martori es sociòloga. Actualment catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Va néixer a Barcelona l’any 1943. Va estudiar a l’Escola del Mar, a l’Institut Maragall, a la Universitat de Barcelona i a l’Ecole des Hautes Etudes de Paris. És doctora en Filosofía per la Universitat de Barcelona (1974) i té un DES en Sociologia de l’E.H.E.P. (1967).

Ha treballat com a investigadora a diverses institucions: El Laboratoire de Sociologie Industrielle, dirigit per A. Touraine, la Fundació Bofill, l’ICE de la U.A.B. i l’Institut d’Estudis Metropolitans. Ha estat professora a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Va ser directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales (1993-1996), i regidora d’ Educació a l’Ajuntament de Barcelona (1999-2006). També ha estat membre del Consell Escolar de l’Estat (2005-2012).

Ha escrit diversos llibres i articles sobre temes d’educació, de gènere i d’estructura social de Catalunya, entre els quals: Mujeres y hombres ¿Un amor imposible? (amb M. Castells, 2007); Barcelona: de la necessitat a la llibertat. Les classes socials al tombant del segle XXI. (2012) i Forjar un hombre, moldear una mujer (2013).